Windykacja

  • sporządzanie wezwań i pozwów do zapłaty,
  • przygotowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji,
  • reprezentacja przed sądem,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.