Prawo rodzinne

  • prowadzenie spraw rozwodowych,
  • prowadzenie spraw o separację,
  • podział majątku wspólnego,
  • sprawy alimentacyjne,
  • władza rodzicielska - określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej, rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka,
  • kontakty z dzieckiem - prawo do kontaktów, ustalanie/wykonywanie/ograniczanie kontaktów z dzieckiem
  • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa rodzinnego,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.