Prawo karne

  • sporządzanie pism procesowych, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji,
  • obrona w postępowaniu przygotowawczym,
  • reprezentacja we wszystkich etapach postępowania karnego,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • doradztwo prawne w omawianym zakresie.