Prawo cywilne

  • dochodzenia roszczeń, zadośćuczynień i odszkodowań,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów,
  • sprawy wieczystoksięgowe,
  • prowadzenie spraw spadkowych,
  • prowadzenie spraw o naruszenie dóbr osobistych,
  • reprezentacja przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego,
  • doradztwo prawne w zakresie prawa cywilnego.